Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar të Punësimit

Titullari:  Znj. Elira Demiraj