DREJTORI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Titullari:  Znj. Elira Demiraj

Tel: + 355 4 45 38801

E-mail: Elira.Demiraj@shkp.gov.al