Punëdhënës jane ndërmarrjet dhe personat që u sigurojnë  personave të tjerë një punësim të paguar, me një kontratë punësimi.

Formulari i deklarimit të punëmarrësve 

Shërbimet që sigurohen per punëdhëdhësit jane:

  • Shërbime profesionale rekrutimi
  • Paraqitje dhe përshkrim të kandidatëve
  • Kontakte në vazhdim

Sistemi online ju jep mundesinë punëdhënësve që të krijojnë në mënyrë të pavarur:

  • Një llogari në sistem
  • Të publikojë një vend të lirë pune
  • Të kërkojë për punëkërkues të përshtatshëm si dhe t’i dergojë ftesë një punëkërkuesi

Për të pasur akses në këto shërbime mund të klikoni tek  www.puna.gov.al


Untitled Document

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.