Koordinatori për të drejtën e informimit i Shërbimit Kombëtar të Punësimit

 

Ergys Isufaj

E-mail: kontakt@shkp.gov.al

Tel: 04 4538824 / 04 4538803

Adresa: Blv. "Bajram Curri", pranë ish hotel "Arbana",  Tiranë

Orari: e hënë – e enjte 08:00 – 16:30 / e premte 08:00 – 14:00

GRUPI I MONITORIMIT

Institucioni Shërbimi Kombëtar i Punësimit në zbatim të VKM, nr. 473, date 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administrates shtetërore, gjatë prcesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm, Nr.1636 datë 26.05.2017 ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si më poshtë:

  1. Brikena Nallbani Zv/Drejtor i Pergjithshëm/Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse  (Kryetar)
  2. Pranvera Toska Specialiste e Burimeve Njerëzore       (Anëtar)
  3. Eva Stefo Specialiste e Burimeve Njerëzore       (Anëtar)

Shërbimi Kombëtar i Punësimit u bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë rastet e evidentuara nga ana e tyre të  përfshirjes së punonjësve të administratës të këtij institucioni në aktivitetet partiake. Ata janë të lutur të kontaktojnë në numrin e  tel:+35544538803 .

 

Kontakto direkt Drejtorin e Përgjithshëm,

Znj. Elira Demiraj

Drejtor i Përgjithshëm

E-mail: elira.demiraj@shkp.gov.al

Tel: +35544538801