E-mail: kontakt@shkp.gov.al

Tel: 04 4538824

Adresa: Blv. "Bajram Curri", pranë ish hotel "Arbana",  Tiranë

Orari: e hënë – e enjte 08:00 – 16:30 / e premte 08:00 – 14:00