Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit

Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Punësimit, janë institucione në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të AKPA, që kryejnë veprimtari në:

 • Rajonin e vendbanimit të përhershëm të personit, që pretendon të përfitojë një Vend pune, Shërbime punësimi, Formim profesional apo Mbështetje me të ardhura.
 • Zonën ku punëdhënësi ushtron veprimtarinë e tij.

Në nivel kombëtar, funksionojnë 12 Drejtori Rajonale dhe 24 Zyra Vendore të Punësimit.

 1. DR Berat
 2. DR Dibër
 3. DR Durrës
 4. DR Elbasan
 5. DR Fier
 6. DR Gjirokastër
 7. DR Korçë
 8. DR Kukës
 9. DR Lezhë
 10. DR Shkodër
 11. DR Tiranë
 12. DR Vlorë

D.R. e Punësimit Fier

Drejtues: Nustret Avdulla

drshkpfier@yahoo.com

0682068990


Z.V. e Punësimit Lushnjë

Drejtues: Marjus Liçka

marjus.licka@shkp.gov.al

0684455555


Z.V. e Punësimit Mallakastër

Drejtues: Rrapo Asllani

rrapoasllanaj@gmail.com

0692691144

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAINIME

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË