Drejtoritë e Rajonale të Formimit Profesional

Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional (Qendrat e Formimit Profesional), (QFP) janë Institucione ku ofrohen kualifikime (trajnime) afatshkurtër (deri në 2 vjet) në profesione të kërkuara nga tregu i punës.

Qëndrat e Formimit Profesional ndahen në, Publike dhe Private.

Gjithsej, në nivel kombëtar janë 10 Qendra të Formimit Profesional.

 

[Shpërndarja gjeografike e Institucioneve të AFP ‘2018]

Adresat:

DURRËS

Lagja Nr. 17, Rruga: “P. Sorro”, (ish URT) – Durrës, Tel/Fax 052 229857, 052 221463,

ELBASAN

Lagjja:”Shënkoll” – Elbasan, Tel: 00 355 054 25 86 28

FIER

Lagjja: “16 Prilli”, Rruga: ”Llukan Toska”, (ish Fabrika e fermentimit të duhanit) – Fier, Tel : 0342 30853

GJIROKASTËR

Lagja: “Kodra e shtufit” – Gjirokastër, Tel: 00355 8426 8892

SHKODËR

Lagja: “Qemal Stafa”, Rr: ”Zogu I” (pranë shkollës “Ndre Mjeda“) – Shkodër, Tel & Fax: 022243108

Nr. 1 TIRANË

Rr: “Asim Vokshi”, (pranë shkollës “ Harry Fultz”) – Tiranë, Tel & Fax: 04 222 84 27, Fax: 04  225839

Nr. 4 TIRANË

Bulevardi: “Bajram Curri”, (pranë shkollës “ Besnik Sykja”) – Tiranë, Tel & Fax: 04 2 59978

VLORË

Zyra rajonale e punësimit (ish shkolla e naftës) – Vlorë, Tel& Fax: 033 22 67 59

QENDRA E LËVIZSHME, PËR ZONËN VERILINDORE

Bulevardi: “Bajram Curri”, (ish shkolla e rezervave, pranë stacionit për Selitë) – Tiranë, Tel & Fax: 04  2 25 58 45

KORÇË

Rruga: “1 Maji” – Korçë, Tel & Fax: 082 24 27 29