Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale Bujqesore Kamez Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit të Kryeministrit datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar shpall njoftimin per vendin e lire, si më poshtë:

Pozicioni i punës:

 • Mësimdhënës i teorise profesionale në drejtimin Sherbimi Social Shendetesor – ne Shkollen e mesme Profesionale Bujqesore Kamez;
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1801.1
Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Elbasan Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Elbasan, për pozicionin:

– 1(një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Sekretari/ Arkivë (Elbasan);

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1803.1

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Durrës Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Durrës, për pozicionin:

– 1 mësimdhënës të formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Pastiçeri”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1802.1

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Fier Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit të Kryeministrit datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar shpall njoftimin per vendet e lira, si më poshtë:

Pozicioni i punës:

 • Mësimdhënës i formimit teorik–praktik në drejtimin Punime muratimi dhe suvatimi, Punime Pllakashtrimi (Fier) – 1 person;
 • Mësimdhënës i formimit teorik–praktik në drejtimin Mobileri (Fier) – 1 person;
 • Mësimdhënës i formimit teorik–praktik në drejtimin Punonjës Social Kursi (Kujdestar Fëmijësh) (Fier) – 1 person.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1762.1
Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkoder Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhrit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkoder , për pozicionet:

 •  Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Kursi Start Smart”
 • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Berber”
 • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Udherrefyes turistik”
 • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Manikyr Pedikyr ”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1719.1

1720.1

1721.1

1722.1

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Korçe Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhrit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Korçe, për pozicionin:

–  Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Kujdestar social / per te moshuar /per PAK/ femijesh”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1718.1

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Durres Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhrit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Durres, për pozicionin:

–  Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kurset “Mobileri” prane IEVP Kavaje

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1699.1

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë, për pozicionin:

–  Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kurset “Pastiçeri”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1550.3

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale Tirane Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar me  Urdhërin nr. 107, datë 13.08.2020 dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 34, datë 14.09.2020 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar me Udhëzimin nr.47, datë 31.12.2020 dhe shkresës nr.2937 prot, datë 27.05.2021“Njoftim për vend të lirë pune në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë”, protokolluar në AKPA me nr.1698 prot, datë 28.05.2021,    procedojme me shpalljen e njoftimit për vendin e lirë në faqen elektronike zyrtare të AKPA-së,   si më poshtë:

Pozicioni i punës:

 • Shofer në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1698.1
Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit të Kryeministrit datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar me Urdhërin nr.107, datë 13.08.2020 dhe shkresës nr.127 prot, datë 7.05.2021 “Njoftim për vend të lirë pune” të Drejtorisë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore,  protokolluar pranë AKPA-s me nr.1423 prot, datë 07.05.2021, ju lutem procedoni me shpalljen e njoftimit për vendet e lira në portalin e AKPA-së, si më poshtë:

Pozicionet e punës:

 1. 2 mësimdhënës të formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Punëtor për mbledhje, kultivim dhe procesim të frutave të malit” rajoni Pukë, Fushë Arrëz;
 2. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Berber” rajoni Tropojë;
 3. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Berber” rajoni Dibër;
 4. 2 mësimdhënës të formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Shërbime në bujtina” rajoni Pukë, Fushë Arrëz;
 5. 3 Mësimdhënës të formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Servis motorri në automjetet e lehta” rajoni Laç;
 6. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Servis motorri në automjetet e lehta” rajoni Tropojë;
 7. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Rrobaqepsi’ rajoni Has;
 8. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Rrobaqepsi’ rajoni Fushë – Arrëz;
 9. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Kuzhinë” rajoni Kukës;
 10. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Kuzhinë” rajoni Tropojë;
 11. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike” rajoni Kukës;
 12. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike” rajoni Pukë;
 13. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” rajoni Kukës;
 14. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Parukeri” rajoni Kukës;
 15. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Parukeri” rajoni Pukë;
 16. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Parukeri” rajoni Fushë – Arrëz;
 17. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” rajoni Pukë;
 18. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” rajoni Bulqizë;
 19. 3 mësimdhënës të formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Mekanik, menaxhim biznesi, rrobaqepsi” rajoni Mat;
 20. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Estetikë” rajoni Dibër;
 21. 1 mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Estetikë” rajoni Has.
 22. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1423.1