Ketu publikohen VLP per bashki

Specialist, në Sektorin e Pyjores, Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjeve Specialist Jurist, në Sektorin e Shqyrtimit të kërkesave për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juri... më shumë