Ketu publikohen VLP per bashki

Pozicioni Pergjegjes Taksash Moglice Pozicioni Pergjegjes Sektori Mekanik ne Ujitje KULLIM – Copy Pozicioni Pergjegjes Sektori ne Ujitje Kullim Pozicioni Pergjegjes Sektori i Planifikimit te Territorit Pozicioni- Drejtor ne Rruget Pozicioni- Inspekt... më shumë