Ketu publikohen VLP per bashki

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL     Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” ose “Shkenca Natyrore” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 22 d... më shumë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE   Lloji i diplomës “Shkenca Sociale, Shoqërore, Psikollogji”, niveli   minimal i diplomës  “Bachelor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit... më shumë