Ketu publikohen VLP per bashki

428- Pergjegjes Zyre – Zyra e Sherbimeve sociale, Njesia Administrative Berzhite 429- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Administrative Njesia Bashkiake Nr.5 430-Specialist -Sektori GIS, Drejtoria ... më shumë