Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE                                           SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE/PRANIMIN NË SHËRBIM CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/Juridike/Inx... më shumë