Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

1. Specialist – Sektori i Statistikave Strukturore, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b 2. Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Nderm... më shumë

Specialist – Sektori i Statistikave te Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Kodi 52 _ Specialist ne Sektorin e Mjed... më shumë

Kodi 10_ Specialist ne Sektorin e Burimeve Njerezore Kodi 9 _ Specialist Programist IT (3 pozicione) Kodi 8_ Specialist Rrjeti ( 1 pozicion) Kodi 7 _ IT Officer ( 7 pozicione) Kodi 5 _ Anketues terreni ( 50 pozicione) Kodi 4 _ Supervizore ( 4 pozicione) K... më shumë