Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

Kodi 23 – Specialist Sektori Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit Kodi 25 – Pergjegjes Sektori Menaxhimit te Bazave te te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata Kodi 26 – Pergjegjes ne Sektorin e Marredhenieve me Publikun Kodi 27 – Spe... më shumë