Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

Klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë në mënyrë që shkarkoni shpalljen: Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit dhe Publikimeve Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale Përgjegjës Sektori te Publikimeve dhe Marketingut Përgjegjës Sekt... më shumë

Koordinator Administrativ _Cens 2020 Koordinator Projekti _Cens 2020 Koordinator Teknik _Cens 2020 Pershkrim pune_ Koordinatori i Projektit Pershkrim pune_ Koordinatori Administrativ Pershkrim pune_ Koordinatori Teknik

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Njoftim Vend i lire Spc. finance -kontabiliteti Njoftim Vend i lire Spec.Emergjencat Civile Njoftim Vend i lire Spec.Marrdh. Publikun Njoftim Vend i lire Spec.Monitorim Sherbimesh Njoftim ... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme Specialist i Administrimit të Autorizimeve Individuale Specialist i Administrimit të domain.al

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Kuvendi i Shqipërisë – Specialist në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian Kuvendi i Shqipërisë – Specialist në Shërbimin e Protokollit,... më shumë