NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)         Lloji i diplomës “Shkenca  të Mjedisit /Pyjeve/Agranomi/ Inxhinieri” niveli minimal i di... më shumë

                                                                    REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                ... më shumë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE         Nr______Rregj                                                                  ... më shumë