“Plani vjetor  i pranimeve në shërbimin civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve së Republikës së Shqipërisë” Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimi... më shumë