QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Ndihmës Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 02.11.2018 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 

  • Albana Delli
  • Etleva Duka
 
Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve

 
Bashkia Tiranë