Për tu njohur me pozicionet vakante klikoni mbi linkun përkatës:   29_specialist per llog kombetare vjetore 30_specialist ne sekt e llogarive te administrates publ qendrore dhe rajonale 31_specialist ne sekt e llogarive te sektoreve institucionale... më shumë