03.06.2019 – Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. ... më shumë

KESHILLI I QARKUT DIBER DREJTORIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE   Peshkopi, me 07.06.2019     Njoftim mbi shpalljen e fituesit.           Per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive   Ne zbatim te nenit 22 te ligjit nr. 152/2... më shumë