PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT DHE TË VETËPUNËSIMIT, MUNDËSI TË REJA PËR ULJEN E PAPUNËSISË NË VEND Edhe në këtë mandat, nxitja e punësimit vazhdon të jetë një nga prioritet më kryesore të qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Eko... më shumë