Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat Komunizmit Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,levizjen paralele,periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive’’, si dhe planit vjetor të pranimit 2021, Njësia Përgjegjëse e të Institutit të Studimeve për Krimet  dhe Pasojat  Komunizmit, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

“Specialist Jurist” 1 (një) Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b, pranë   ISKK-së.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje jurist

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË