BASHKIA KOLONJË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Kolonjë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:
1.  ( 1 ) Specialistë Finance dhe Kontabiliteti.
, Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist Finance Kontabiliteti

2.  1 Specialist Jurist , Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist Jurist

3. Specialist turizmi  , Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist Turizmi

4. Specialistë për Shërbimin dhe Menaxhim Pyjor, Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist per Sherbimin dhe Menaxhimin Pyjor

5. Nje Specialist Topograf, Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist Topograf

6.( 3 ) Tre Specialistë në Drejtorinë e Urbanistikës. Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist Urbanistika

7. Specialist Veterinier.  Kategoria e pagës IV-a).

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:Specialist-Veterinier-

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË