BASHKIA BERAT – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, I ndryshuar,  Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  për pozicionin :

 

  • 1(një) Drejtor në Drejtorinë Juridike  , Kategoria e pagës II-b.

 

DATA E DORËZIMIT TË  DOKUMENTAVE PËR LËVIZJEN PARALELE  : 19.03.2020 

DATA E DORËZIMIT TË  DOKUMENTAVE PËR NGRITJE NË DETYRË  : 4.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallja vend i lire Drejtor Juridik

 

 – 1(një ) Specialist Arsimi  në  Drejtorinë e Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kategoria  III-b

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :shkresa Vend i lire Specialist Arsimi 1

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË