BASHKIA MALLKASTER – SHPALLJE FITUESI

Në  zbatim nenit 26 të ligjit nr.152/2013,” Për nëpunësin civil “ I ndryshuar , VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese , Njësia e Menaxhimit  të Burimeve Njerëzore njofton se në përfundim të fazës së dytë të vlerësimit të procedurës për pranimin nga jashtë sistemit të shërbimit civil nxjerr rezultatet  për  fituesin .

Për pozicionin :

  • Përgjegjës Sektori,Sektori I planifikimit dhe zhvillimir të territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te territorit , kategoria III-a/1

Shpallet fituese :

Z. Mirel  Mehmetaj

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË