Shkolla e Magjistraturës – Njoftim

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), njofton përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve për pozicionin 1 (një) vend vakant “Specialist i Projekteve” – Kategoria: III-b, si më poshtë:

 

Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpall përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve pa asnjë të përzgjedhur fitues për pozicionin “Specialist i Projekteve”, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve.

 

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË