Për të lexuar shpalljen klikoni mbi linkun e  mëposhtëm:

 

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Ligjore